• Cosmopolitan.mn

    Гишүүн нь сайтад мэдээлэл, сэтгэгдэл оруулсанаар “Ирмүүн Мальтимедиа” ХХК-д тус мэдээллийг ашиглах эрхийг олгож байгаа болно. Уг материалыг “Ирмүүн Мальтимедиа” ХХК нь гишүүнээс зөвшөөрөл авалгүйгээр Cosmopolitan Mongolia сэтгүүл, www.cosmopolitan.mn, www.irmuun.mn болон www.facebook.com, www.twitter.com, www.plus.google.com дээрхи албан ёсны хуудас дээр дахин хэвлэх, хэсэгчилэн ашиглах, өөр бүтээлүүдэд тусган ашиглах эрхтэй.
    Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Copyright © 2012-2017. Cosmopolitan Mongolia
    Developed by iRMUUN